Huisregels Roomotel

Welkom bij Roomotel! Om uw verblijf en dat van anderen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk om deze regels te respecteren en na te leven.

Verboden handelingen

Om de veiligheid en het comfort van al onze gasten te waarborgen, geldt er een absoluut verbod op de volgende zaken:

  • Huisdieren: Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar onze kamers.
  • Minderjarigen: Personen jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan. Wij kunnen bij twijfel om legitimatie vragen.
  • Meer dan 2 personen per kamer: Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen op een kamer te verblijven, tenzij dit vooraf met toestemming van het management is afgesproken.
  • Drugs: Het gebruik, bezit of verhandelen van drugs is ten strengste verboden
  • Wapens: Wapens van welke aard dan ook zijn niet toegestaan op het terrein.
  • Onrespectvol gedrag: Respectloos gedrag jegens andere gasten of personeel wordt niet getolereerd.
  • Eigen drank/eten: Het is niet toegestaan om eigen drank of eten mee te brengen naar de kamers.
  • Roken of kaarsen: Roken en het gebruik van kaarsen in de kamers zijn verboden. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten.
  • Hinderlijk gedrag: Geluidsoverlast of ander hinderlijk gedrag, dat het verblijf van andere gasten verstoort, is niet toegestaan.
  • Agressie of racisme: Agressief gedrag en racistische uitingen worden niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van het terrein.

Rechten van Roomotel

Wij behouden ons het recht voor om personen te allen tijde de toegang tot het hotel te ontzeggen of hen te verwijderen van de kamer indien zij zich niet aan bovenstaande regels houden. Dit geldt ook als wij van mening zijn dat de veiligheid, rust en orde binnen ons hotel in het geding zijn.

Aanwijzingen van het Personeel

Wij verzoeken alle gasten om de aanwijzingen van het personeel altijd op te volgen. Het personeel is er om uw verblijf zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, en hun instructies zijn bedoeld om dit te waarborgen.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. We hopen dat u een prettig en ontspannen verblijf zult hebben bij Roomotel!

Met vriendelijke groet,

Het Roomotel Team

Hallo
Stel uw vraag aan Nadine!

x